وبلاگ

صفحه اصلی >وبلاگ > سیستم مکانیزه پیگیری وشناسایی روند ها


سیستم مکانیزه پیگیری وشناسایی روند ها

به تاریخ •1399/5/13 سیستم مکانیزه پیگیری وشناسایی روند ها

معرفی سيستم مکانيزه پيگيری - رديابی روندها ی جاری

در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع و نهضت خدمت رساني به مردم اين شركت  با همكاري امور رايانه وزارت علوم, تحقيقات و فن آوري براي اولين بار در ايران اقدام به طراحي،  ساخت و اجراي سيستم مكانيزه پيگيري و رديابی روندهاي اداری بصورت گرافيكی نموده است . در  طراحی و اجراي اين سيستم بهره مندی از حداكثر توانايی  و سهولت استفاده از امكانات موجود نظير استفاده از اينترنت ( سيستم مبتنی بر Web)  و يـا  وب كيوسكهای مستقر درادارات مد نظر بوده است .  اين امكانات به ارباب رجوع توانايی پيگيري و رديابی درخـواست از راه دور و  بدون مراجعه حضوری به سازمان را داده  ضمن آنكه ارائه آمارهای هوشمند در تشخيص و بررسی علل تأخيرهای انجام شده به مديريت سيستم مي تواند نقشی مـوثر در پـيدا نمودن گلوگاه های موجود و تصميم گيريهای مديريتی ايفا نمايد .

امکانات و ويژگيهای بخش ورودی و کاربر جديد :

 1. سهولت ايجاد کاربر جديد
 2. کاربری آسان بدون نياز به آموزش
 3. قابليت استفاده از بارکد خوان وب کيوسکهای مستقر در ادارات
 4. قابلِيت اتصال به سيستم رديابی و پيگيری  صوتی و تلفنی 

امکانات و ويژگيهای بخش  ثبت تقاضا :

 1. سهولت ثبت  درخواست
 2. امکان ثبت در اينترنت و يا وب کيوسکهای مستقر در ادارات  و نهادها
 3. ثبت مشخصات کاربران جديد توسط خودشان جهت تکمِيل اطلاعات فردی و پرونده درخواست کنندگان
 4. قابليت ارسال شرح اقدامات انجام شده جديد و يا
 5. نقص مدرک در هر مرحله از طريق پست الكترونيک
 6. پيام كوتاه( sms )  و ... به درخواست کنندگان

امکانات و ويژگيهای بخش چرخش و ثبت اقدام کنندگان  :

 1. اجراي صحيح و مکانيزه  روندها با وجود اشتباهات درخواست کنندگان و يا کاربران اقدام کننده
 2. كارتابل تحت وب جهت كاربران اقدام كننده
 3. امكان پيوست و گردش اسناد با فرمتهای گوناگون در هر مرحله
 4. ثبت اقدامات انجام شده برروی درخواست
 5. شناسايي خودكارروندها
 6. به صورت پويا
 7. تعيين الويت درخواستها
 8. در کارتابل اقدام کنندگان

امکانات و ويژگيهای بخش تعیین و نمايش روالها به صورت گرافیکی  :

 1. نمايش روندها به صورت گرافيكي
 2. سهولت در تشخيص اعلام زمان تقريبي و زمان واقعي هر روند با حرکت Mouse
 3. زمان صرف شده فعلي و تخمين زمان کل
 4. نام شخص اقدام کننده و امکان ارسال پيام
 5. نمايش پروسه های در حال انجام ،کامل
 6. شده , برگشتی و باقيمانده بصورت گرافيکی
 7. تعريف روال هاي جديد

امکانات و ويژگيهای بخش آمارها و گزارشهای مدیریتی  :

 1. مشخص نمودن تاخيرهای واقعی به تفکيک کاربران ومقايسه باتاخيرات مجازبه صورت نمودار
 2. شناسايي و ارائه گلوگاهها و مسيرهاي طولاني به صورت گرافيکی