درباره آریاپردازشگر

آغاز به کار

شرکت آریا پردازشگر از سال ۱۳۷۹ با دیدی جدید در زمینه فن آوری اطلاعات آغاز به کار و در سال ۱۳۸۰ و پس از عضویت در شورای عالی انفورماتیک کار تخصصی خود را درسرفصلهای زیر شروع نمود

1-پشتیبانی شبکه همراه اول

2-پشتیبانی شبکه سازمان جنگل ها

3-پشتیبانی شبکه هلال احمر

4-پشتیبانی شبکه نمایشگاه

پشتیبانی شبکه هلال احمر 98
پشتیبانی شبکه سازمان جنگل ها 98
پشتیبانی شبکه سازمان جنگل ها 98
پشتیبانی شبکه سازمان جنگل ها 98
پشتیبانی شبکه هلال احمر 98
پشتیبانی شبکه سازمان جنگل ها 98
پشتیبانی شبکه سازمان جنگل ها 98
پشتیبانی شبکه سازمان جنگل ها 98