وبلاگ

صفحه اصلی >وبلاگ > مشاوره فنی چیست؟


مشاوره فنی چیست؟

به تاریخ •1399/5/10 مشاوره فنی چیست؟

مشاوره نرم افزار در زمینه ارزیابی و افزایش کارایی فرآیند های تجاری مبتنی بر فناوری کمک به شما کمک میکند ، شفاش سازی نیاز های مختلف علوم IT ، تهیه RFP و پیگیری و پشتیبانی روند انجام کار ها ، تحلیل عملکرد ها بخشی از وظایف یک مشاوره نرم افزا است .


مشاوره فنی، ارزیابی نرم افزار

  • بررسی وضعیت کنونی نرم افزار مورد استفاده و نیاز هایی که با نرم افزار مذکور رفع می گردد.
  • بررسی فرآیندهای ناکارآمد، هزینه‌های غیرمنطقی فناوری اطلاعات، نقص‌های نرم‌افزار و تاخیر در عملکرد پیمانکار، بررسی توانایی مدیریت کاربران نرم افزار، بررسی مسائل امنیتی.
  • برنامه ریزی استراتژیک برای رسیدگی به ناکارآمدی های شناسایی شده، ممکن است شامل نوسازی نرم افزار، refactoring، مهاجرت و یا ارتقاء شود.
  • رفع اشکالات عملکردی و یا عملکردی، امنیتی در نرم افزار.